Menu Zavřeno

Zásady ochrany osobních údajů

TikTokuj.cz s.r.o.
Jeseniova 519/19, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 09886397
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 344065
info@tiktokuj.cz
(+420) 732 199 085

Prostřednictvím této stránky Vám chceme objasnit, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů.

Údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud k tomu máme některý z oprávněných důvodů, tj. pokud:

  • jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,
  • je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv; může se týkat i zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze Vašeho produktu,
  • je zpracování nezbytné pro splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
  • je zpracování nezbytné k zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Příspěvky na těchto webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah z jiných webových stránek (například videa, obrázky, články atd.), který se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou následně shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaší interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jako většina stránek na internetu využíváme tzv. cookies.

Tento web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, která používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude dále užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může tyto informace poskytnout také třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů)
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat)
  • user ID – funkce, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními; jako user ID je používán řetězec čísel nebo písmen, nikdy ne osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google, po jehož instalaci
do Vašeho prohlížeče a aktivaci již nebudou data dále odesílána.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., která nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílení reklamy se můžete odhlásit na této stránce.

Používáme i nástroj Hotjar za účelem zlepšení našich služeb a zkušeností. Hotjar
je technologie, která nám pomáhá lépe porozumět chování uživatelů na našem webu, např. kolik času tráví na které stránce, na které odkazy klikají, co uživatelé dělají a nemají rádi atd. Hotjar používá cookies a další technologie ke sběru dat o chování uživatelů našich webových stránek a jejich zařízení (v anonymizované podobě IP adresy, velikost obrazovky, typ zařízení, informace o prohlížeči). Hotjar tyto informace ukládá tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní uživatele. Pokud nechcete, aby Hotjar shromažďoval informace o použití našich webových stránek, můžete se odhlásit zde.

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování můžete uplatnit skrze e-mailovou adresu info@tiktokuj.cz.

Tím, že používáte naše webové stránky, dáváte najevo souhlas s výše uvedenými pravidly na této stránce. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.