Menu Zavřeno

Case study

Nezisková organizace META o.p.s. boří mýty na TikToku o tom, kdo je vlastně cizinec skrze kampaň #JakoTy

Výsledky po 4 měsících spolupráce

0
zhlédnutí videí
0
nových sledujících
0
vyprodukovaných videí

Intro

META o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání.

Organizace pomáhá rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem zase zorientovat se ve školství a v začlenění do společnosti. Nabízí kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé. Pedagogům a školám poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízí semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. K tomu navrhuje a prosazuje systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál.

Prostřednictvím svých aktivit se snaží podpořit otevřený dialog a porozumění mezi lidmi s migrační zkušeností a většinovou společností.

Co klient řešil za problém?

Organizace META o.p.s. měla za cíl probudit v mladých Češích zvídavost a empatii vůči jejich vrstevníkům z řad cizinců. Měla jim nabídnout perspektivu na realitu mladých lidí s odlišnými kořeny a zkušenost být v kůži někoho jiného, více ho poznat a vžít se do jeho situace. Díky této zkušenosti by si uživatelé měli uvědomit, že i když mají mnoho společného (věk, školu, zájmy, problémy, radosti, starosti) a nevidí mezi sebou výrazné rozdíly (v chování, mentalitě, názorech), tak jejich realita je „jiná“ a je dobré se o ni zajímat.

META o.p.s. se rozhodla působit na TikToku v rámci kampaně #JakoTy, protože věděla, že přesně právě tam se nachází její cílová skupina. Organizace také chtěla otestovat novou sociální síť a navýšit tak dosahy celé kampaně. Navázala proto spolupráci s TikTokuj.cz na základě doporučení.

KPI's pro počáteční spolupráci

Cílem bylo během prvních čtyř měsíců spolupráce získat 4 tisíc nových sledujících a dosáhnout 250 000 zhlédnutí u videí na profilu.

Výsledky spolupráce po 4 měsících

0
zhlédnutí videí
0
nových sledujících
0
vyprodukovaných videí

Povedlo se nám předčit očekávání o stovky procent. Během 4 měsíců spolupráce jsme získali neuvěřitelných 13 000 nových sledujících a dosáhli celkem 1 950 000 zhlédnutí.

Služby, které organizace využila

Tvorba video konceptů a její produkce
Komunikační strategie na TikToku
Placená reklama & reporting
Influencer marketing

Co ve videích mělo největší úspěch?

Kontroverzní téma. Hlavním tahounem byla originální a kvalitní kreativa, která za pomoci kontroverzního tématu rozproudila diskuzi v komentářích. Napočítali jsme přes 5000 komentářů.

Influencer marketing. Do videí byly dosazené známé tváře, jako je například bavič David Tran Huu. To pomohlo vyššímu dosahu a průměru dokoukatelnosti.

Interakce s hlavními protagonistami za pomoci ankety. Videa díky rozhovoru s jedinci působí exkluzivně, autenticky a vzhledem k jednoduchým a každodenním tématům se zvýšila jejich relevantnost – diváci se tím lehce ztotožnili a mají tak čím přispět v komentářích.

@meta_ops Nejhorší české jídlo.. 🤔 Má to každý #jakoty ♬ 123 - Jess Glynne

Která videa byla nejoblíbenější?

  1. Upoutávka na spot s Baďou (400 000 zhlédnutí – 20,5 % z celého obsahu)
  2. Celý spot s Davidem Tran (344 500 zhlédnutí – 17,7 %z celého obsahu)
  3. Anketa: Nejhorší české jídlo (320 000 zhlédnutí – 16,4% z celého obsahu)
@meta_ops Přesvědč se, že realita lidí z ciziny a různými kořeny je mnohem rozmanitější, než sis představoval. Baďa je #JakoTy ♬ These Days - Nico

Podrobnosti o spolupráci

Od META o.p.s. jsme v TikTokuj.cz dostali zadání k první fázi kampaně s prioritou a cílem navýšit dosah – pro začátek jsme navrhovali strategii postavenou čistě na organickém obsahu. Pro otestování jsme také chtěli vyzkoušet placenou propagaci hlavních spotů, které na síti běžely. Nakonec jsme se rozhodli placeně podpořit pouze jedno video a ostatní obsah nechat organický. Do strategie jsme zahrnuli také influencer marketing, jež rozšíříme především ve druhé fázi kampaně od února roku 2022.

Jak už jsme zmiňovali výše, placeně jsme podpořili pouze jedno video. Do placené reklamy na TikToku jsme vložili pouhých cca 1 500 Kč. To nám zajistilo dalších 340 000 zhlédnutí u prvního spotu a celkem jsme tak dosáhli 1 950 000 zhlédnutí kampaně. Na Instagramu a Facebooku vyšla placená propagace celkem na 38 000 Kč, a dosah je při tom zcela srovnatelný – 2 350 000 zhlédnutí.

Celá spolupráce začala v sprnu a na přípravě jsme strávili 1,5 měsíců, včetně strategie, konceptů, schvalování a komunikace s klientem. Samotné dohlížení na kampaň a reporting pro klienta trval 2,5 měsíců.

@meta_ops Kořeny jsou důležité, ale není to to jediné, co nás určuje a směřuje… Je na Tobě, kým se rozhodneš být! 💪 #jakoty ♬ původní zvuk - META, o.p.s

Závěr

META o.p.s. si na TikToku našla své místo. Společně jsme překročili stanovené KPI’s a budeme i nadále pomáhat vést mladé Čechy a Češky ke zvídavosti a empatii vůči jejich vrstevníkům z řad cizinců.

Nabídnout perspektivu reality mladých lidí s odlišnými kořeny a zkušenost být v kůži jednoho z nich byla pro nás velká výzva. Tato kampaň je příklad toho, že social impact na sociálních sítích nemusí být vždy negativní, ale naopak velmi prospěšný a naučný. Těšíme se na další společné kroky.

Rádi s TikTokemkrátkými videi pomůžeme i vám.

Těšíme se na vás na úvodní konzultaci,
kde se pobavíme detailněji.
Těšíme se na vás na úvodní konzultaci, kde se pobavíme detailněji.
David Duc
spoluzakladatel, CDO
Vít Janda
spoluzakladatel, CEO
David Duc
spoluzakladatel, CDO
Vít Janda
spoluzakladatel, CEO

Přečtěte si i další case studies